Welkom


Welkom op de site van de mare consulting, het adviesbedrijf van Jaap de Mare dat sedert begin 2010 operationeel is.

Nieuws
  • Sedert april 2018 ben ik coordinator Bedrijfsvoering bij het Erasmus School of Law, de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit
  • in oktober 2017 heb ik mijn opleiding afgerond tot toezichthouder (Raad van Commissarissen / Raad van Toezicht); zie www.in-board.nl

Mijn ambitie is om de informatisering van organisaties in het onderwijs zodanig op te zetten dat het onderwijs, de primaire taak, beter kan worden uitgevoerd: effectiever, efficiënter, gebruik makend van de mogelijkheden die de ICT biedt. Zodat docenten en studenten zich kunnen ontplooien, nieuwe mogelijkheden krijgen om het leren vorm te geven. ICT als ‘enabler’, meer dan als ‘randvoorwaarde’ of als ‘keurslijf’.

 

Bij zulk een brede ambitie past relativering. Mijn primaire gebied van expertise betreft het MBO – waarbij ik er wel van overtuigd ben dat de issues die in het MBO spelen, in iets andere vorm, ook in andere onderwijssectoren spelen zoals het HBO en de academische wereld.

 

Een tweede relativering betreft de inhoudelijke thema’s. Er zijn vele issues die in het kader van ICT voor het onderwijs spelen, en op slechts een beperkt deel van deze onderwerpen kunt u van mij een duidelijke toegevoegde waarde verwachten. Dit betreft o.a.:

  • het verbeteren van de bedrijfsvoering, door een slimme inzet van ICT, door het 'lean' inrichten van processen en door een goede organisatie van de governance.
  • het formuleren van informatiebeleid. Hoe kan informatisering helpen om de organisatiedoelstellingen te realiseren?
  • het creëren van samenhang in de informatievoorziening. Thema’s als architectuur, standaardisatie, maar ook het definiëren van vrijheidsgraden horen hierbij
  • het verbeteren van de onderwijslogistiek. Betere roosters met efficiëntere inzet van middelen kan, als de organisatie en de ondersteuning beter wordt ingericht
Op de pagina over thema's ga ik dieper op deze zaken in.


Rijnconult Onderwijs & ICT                                                                                                                                                

Ik ben een associatie aangegaan met Rijnconsult Onderwijs & ICT - een inspirerende groep professionals waar ik graag deel van uit maak.
Mijn associatie met M&I/Partners is onlangs beëindigd
Comments