Welkom


Welkom op de site van de mare consulting, het adviesbedrijf van Jaap de Mare dat sedert 2010 operationeel is.

Nieuws
  • Sinds februari 2020 doe ik een opdracht bij de Haagse Hogeschool; sinds zomer 2020 als Informatiemanager Onderwijs
  • Sinds de zomer 2020 doe ik een project bij Terra (een AOC in het noorden des lands) voor de verbetering van de planning- en roosterprocessen
  • Sinds de zomer 2020 doe ik in samenwerking met Fundatis een project bij Techniek College Rotterdam voor het verbeteren van de Instroom - Doorstroom - Uitstroom processen 
  • Sinds december 2018 ben ik lid van de Raad van Toezicht van het Jordan-Montessori Lyceum Utrecht


Mijn ambitie is om de informatisering van organisaties in het onderwijs zodanig op te zetten dat het onderwijs, de primaire taak, beter kan worden uitgevoerd: effectiever, efficiënter, gebruik makend van de mogelijkheden die de ICT biedt. Zodat docenten en studenten zich kunnen ontplooien, nieuwe mogelijkheden krijgen om het leren vorm te geven. ICT als ‘enabler’, meer dan als ‘randvoorwaarde’ of als ‘keurslijf’.

 

Bij zulk een brede ambitie past relativering. Mijn primaire gebied van expertise betreft het MBO – waarbij ik er wel van overtuigd ben dat de issues die in het MBO spelen, in iets andere vorm, ook in andere onderwijssectoren spelen zoals het HBO en de academische wereld.

 

Een tweede relativering betreft de inhoudelijke thema’s. Er zijn vele issues die in het kader van ICT voor het onderwijs spelen, en op slechts een beperkt deel van deze onderwerpen kunt u van mij een duidelijke toegevoegde waarde verwachten. Dit betreft o.a.:

  • het formuleren van informatiebeleid. Hoe kan informatisering helpen om de organisatiedoelstellingen te realiseren?
  • het creëren van samenhang in de informatievoorziening. Thema’s als architectuur, standaardisatie, maar ook het definiëren van vrijheidsgraden horen hierbij
  • het verbeteren van de informatiebeveiliging, op een manier waarop er geen grote bureaucratie in het leven wordt geroepen maar er juist tastbare verbeteringen worden gerealiseerd.
  • het verbeteren van de bedrijfsvoering, door een slimme inzet van ICT, door het 'lean' inrichten van processen en door een goede organisatie van de governance.
  • het verbeteren van de onderwijslogistiek. Betere roosters met efficiëntere inzet van middelen kan, als de organisatie en de ondersteuning beter wordt ingericht
Op de pagina over thema's ga ik dieper op deze zaken in.

Associatie                                                                                                                                                                                        
Ik ben associate van Twynstra Gudde Interim Management 
Comments