Welkom


Welkom op de site van de mare consulting, het adviesbedrijf van Jaap de Mare dat sedert begin 2010 operationeel is.

Nieuws
  • Sedert medio maart 2016 ben ik Kwartiermaker Informatiemanagement bij ROC Friese Poort
  • Op 1 oktober 2017 heb ik mijn werkzaamheden bij het Albeda College beëindigd;  ik heb hier drie jaar met veel plezier gewerkt als informatiemanager
  • in oktober 2017 heb ik mijn opleiding afgerond tot toezichthouder (Raad van Commissarissen / Raad van Toezicht); zie www.in-board.nl

Mijn ambitie is om de informatisering van organisaties in het onderwijs zodanig op te zetten dat het onderwijs, de primaire taak, beter kan worden uitgevoerd: effectiever, efficiënter, gebruik makend van de mogelijkheden die de ICT biedt. Zodat docenten en studenten zich kunnen ontplooien, nieuwe mogelijkheden krijgen om het leren vorm te geven. ICT als ‘enabler’, meer dan als ‘randvoorwaarde’ of als ‘keurslijf’.

 

Bij zulk een brede ambitie past relativering. Mijn primaire gebied van expertise betreft het MBO – waarbij ik er wel van overtuigd ben dat de issues die in het MBO spelen, in iets andere vorm, ook in ‘aanpalende’ sectoren spelen zoals het Voortgezet Onderwijs en het HBO.

 

Een tweede relativering betreft de inhoudelijke thema’s. Er zijn vele issues die in het kader van ICT voor het onderwijs spelen, en op slechts een beperkt deel van deze onderwerpen kunt u van mij een duidelijke toegevoegde waarde verwachten. Dit betreft o.a.:

  • het formuleren van informatiebeleid. Hoe kan informatisering helpen om de organisatiedoelstellingen te realiseren?
  • het creëren van samenhang in de informatievoorziening. Thema’s als architectuur, standaardisatie, maar ook het definiëren van vrijheidsgraden horen hierbij
  • het verbeteren van de onderwijslogistiek. Betere roosters met efficiëntere inzet van middelen kan, als de organisatie en de ondersteuning beter wordt ingericht
  • het verbeteren van de efficiency door het terugdringen van verborgen kosten
  • de inrichting en ondersteuning van aan- en afwezigheidsregistratie (oftewel presentieregistratie)– een hoofdpijnthema voor veel instellingen, waar echter vaak op een eenvoudige manier toch goede resultaten kunnen worden bereikt. Ook het verzuimbeleid, het adequaat reageren op verzuim van studenten, kan nog veel beter worden ondersteund
  • het beter ondersteunen van de organisatie van het onderwijs. Eindelijk zijn er in het MBO voldoende goede studentvolgsystemen; laten we er gebruik van maken!
Op de pagina over thema's ga ik dieper op deze zaken in.
Rijnconult Onderwijs & ICT                                                                                                                                                

Ik ben een associatie aangegaan met Rijnconsult Onderwijs & ICT - een inspirerende groep professionals waar ik graag deel van uit maak.
Mijn associatie met M&I/Partners is onlangs beëindigd
Comments