projecten

In de loop van de jaren heb ik als adviseur veel verschillende projecten gedaan, in veel verschillende omgevingen. Een greep hieruit:

 

in het onderwijs:

 • Drenthe College: Kwartiermaker Coordinator Onderwijslogistiek
augustus 2013 - augustus 2014
   Het verbeteren van de logistieke prestaties (kwaliteit van de roosters, uitnutting van resources) door het opzetten van een nieuwe functionele kolom binnen het Drenthe College en het doorvoeren van allerlei concrete verbeteringen.
  • Gilde Opleidingen: Programmamanager OOG (Optimalisatie Onderwijsprocessen Gilde) fase 3
  maart 2013 - februari 2014
    Na de go-live van Eduarte voor de bekostigingsrelevante processen in januari 2012 zijn we doorgegaan om ook de onderwijsprocessen met Eduarte te ondersteunen: cijferregistratie/voortgang, begeleiding, zorg, BPV-matching en aan- en afwezigheidsregistratie
   • Arcus College: Informatiemanager a.i.
                april 2012 - februari 2013
   Het daadwerkelijk creëren van samenhang in de informatievoorziening en het ondersteunen van allerlei projecten. Tevens Transitiemanager Dienst I&A  en projectleider aan- en afwezigheidsregistratie
   • Gilde Opleidingen: Programmamanager OOG (Optimalisatie Onderwijsprocessen Gilde) fase 2
                  januari 2012 - maart 2013
    Eerst (in het voorjaar van 2012) is de pakketselectie geweest voor de opvolger van nOISe. Daarna is de implementatie van deze opvolger (Eduarte) en het optimaliseren van de bekostigingsgerelateerde processen gerealiseerd; de go-live was januari 2012. 
    • Leeuwenborgh Opleidingen: Inrichten aan- en afwezigheidsregistratie
                    juni 2010 - september 2011
    Invoering van aan- en afwezigheidsregistratie met behulp van Gronos (een applicatie van Nedap). Grote uitdaging qua verandermanagement
    • Biebsearch: projectleider technische doorontwikkeling

    Biebsearch is het project om de bibliotheek ‘op school’ te brengen. Verantwoordelijk van het creëren van een schaalbare technologische basis die optimaal aansluit bij landelijke standaarden (Entree, Edurep etc.)

    • ROC-i-partners: Voorzitter algemene commissie
                    januari 2009 - januari 2010
    Dagelijkse leiding van ROC-i-partners: opstellen jaarplannen, organiseren evenementen, initiëren werkgroepen, fungeren als aanspreekpunt voor de sector, etc. Speci­fiek is invulling gegeven aan de vorming van saMBO~ICT (samen met het BVE-Platform en de PeopleSoft gebruikersvereni­ging) 

    ·        ROC van Amsterdam: Informatiemanager

                     juli 2006 - februari 2009
    Strategisch ICT-beleid gedefinieerd, vormgegeven en grotendeels gerealiseerd. Door het definiëren van een applicatie-architectuur en het realiseren van kernelementen daarvan, lijn gebracht in het applicatielandschap. Met de identificatie van de ICT-voorzieningen die nodig zijn om Competentie Gericht Onderwijs te ondersteunen een rapport geschreven dat zeer werd gewaardeerd (en dat als boekje is uitgegeven). Vervolgens ook het project voor een ROCvA-brede implementatie van een deelnemer­volg­systeem aangestuurd. Projecten rond CRM, BPV-registratie, aanwezigheids­regis­tra­tie en appli­ca­tie-integratie opgestart en richting gegeven.

    ·        Kennisnet: White paper aan- en afwezigheidsregistratie

     

    in de sociale zekerheid:

    ·        CWI: Inrichting call center

    Projectleider voor het realiseren van de onder­steuning van het op te richten centrale call center van het CWI.

    ·        Inlichtingenbureau: Projectleider Elektronische Ketenberichten

    Het Inlichtingenbureau is de berichtenmakelaar in het elektronisch verkeer tussen gemeentelijke sociale diensten en het CWI. Als projectleider verantwoordelijk voor de interne voortgang en de afstemming met de andere partijen (CWI, BKWI, CP-ICT).

    ·        UWV: Projectleider Werkstroombesturing

    Een leerzaam project dat ik heb beschreven in een boek over verandermanagement (‘De kracht van toewijding’)

     

    in andere sectoren:

    ·        Visa International (London):

    Verantwoordelijk voor het slaan van een brug tussen klantbehoeften en systeem­mogelijkheden in een Document Management / Workflow project.

    ·        Defensie Telematica Organisatie: Deelprojectleider

    Outsourcing van het loka­le ICT-beheer van de Koninklijke Landmacht naar DTO.

    ·        Defensie Telematica Organisatie: Logistiek Manager

    Aanbevelingen voor logistieke verbeteringen opge­steld en uitgevoerd, o.a. het opzetten van de logistieke afdeling, het in­rege­len van de logis­tie­ke processen en het vorm­geven hiervan in SAP. Logistieke aansturing getransformeerd van voor­raad­­­gestuurd naar ordergestuurd.