artikel Profiel digitaal leermateriaal

De grote vlucht in het gebruik van digitaal leermateriaal is tot nog toe uitgebleven. Er is veel materiaal en elk roc en aoc heeft een elektronische leeromgeving, maar van een doorbraak is nog geen sprake. Toch denken Jaap de Mare en Leo Bakker (Kennisnet) dat het nu gaat gebeuren. Met een sleutelrol voor de samenwerkingsverbanden, op sectorniveau of opleidingsdomein, die bruikbare content ontwikkelen.


Profiel, oktober 2010

Ċ
Jaap de Mare,
18 okt. 2010 03:24
Comments