artikel HMR flexibele prijsvorming

artikel in de Holland Management Review van juni 2000:Flexibele Prijsvorming: Garantie voor Markterosie?”
Ċ
Jaap de Mare,
26 jan. 2010 14:12