artikel Overheid Innovatief breekijzer

artikel in Overheid Innovatief nr 5 / 2006: “Nieuwe bedrijfsvoeringssystemen breekijzer voor verandering”
Ċ
Jaap de Mare,
26 jan. 2010 13:58