artikel Profiel Pieken in belasting

uit de Profiel, Vakblad voor het MBO, september 2012

Roosteren lijkt soms een onmogelijke puzzel. De oplossing voor allerlei roosterproblemen ligt echter vaak niet in de roostering, maar in een evenwichtige spreiding van de onderwijsactiviteiten. De ervaringen van ROC de Leijgraaf illustreren dit.
Want uiteindelijk zijn er tal van mogelijkheden om het onderwijs evenwichtiger te spreiden: evenwichtiger door het jaar, evenwichtiger binnen een periode, en evenwichtiger binnen een week.
(samen met Frans Thijssen, ROC de Leijgraaf)

Ċ
Jaap de Mare,
20 okt. 2014 12:38
Comments