artikel Profiel Roosteren

artikel in de Profiel (vakblad voor de BVE sector) van april 2012: "Roosteren is een vak"
Roosteren heeft grote invloed op zowel de studenttevredenheid als op de efficiënte inzet van middelen. Mbo-instellingen kunnen met betrekking tot het roosteren hun borst nat maken: de beleidsvoornemens uit Focus op Vakmanschap zullen een flink beroep doen op het vakmanschap van roosteren. Investeer dus in goed roosteren en goede roosteraars!
Het artikel geeft concrete handvatten voor het verbeteren van het roosterproces - zonder daarbij heel innovatieve onderwijslogistieke concepten te hoeven toepassen.

Ċ
Jaap de Mare,
20 okt. 2014 12:40
Comments