artikel Profiel verzuim

artikel in de Profiel (vakblad voor de BVE sector) van juni 2010: "Verzuim in beeld - middelen voor een nauwkeurige afwezigheidsregistratie".
Veel instellingen worstelen met de registratie van aan- en afwezigheid,  en organiseren dit op een manier die een grote inspanning van alle betrokkenen vereist. Vaak zijn er echter eenvoudigere manieren om het verzuim in beeld te krijgen. 
Ċ
Jaap de Mare,
23 jun. 2010 10:35
Comments