artikel over studentvolgsystemen

In de Profiel van maart 2011 (vakblad voor professionals in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) hebben Jef v.d. Hurk en ik een artikel geschreven over studentvolgsystemen. Want in de praktijk blijkt het moeilijk in het mbo om informatie over een student zo vast te leggen dat docenten, loopbaanbegeleiders en administratief medewerkers er makkelijk bij kunnen. Het mbo is wat dat betreft een soort Excel-paradijs van niet-gekoppelde systemen en informatie die vaak niet actueel, en soms zelfs niet betrouwbaar zijn. Maar de tijd lijkt rijp voor instellingsbrede studentvolgsystemen.
Ċ
Jaap de Mare,
20 mrt. 2011 15:29
Comments