boek operational excellence

artikel in de Profiel van april 2009 “Administratie kan veel efficiënter: bedrijfsvoeringsystemen moeten het onder­wijs beter ondersteunen”
een fysiek exemplaar van het boek kan worden aangevraagd op www.mxi.nl/boekBVS
Ċ
Jaap de Mare,
26 jan. 2010 13:52