Flexibiliteit en urennorm: een ingebouwde spanning

Op Competent City (4-10-2011) is het boek 'Beelden op Flexibel Onderwijs: Vier jaar verder, van optimisme naar realisme' van Kennisnet verschenen. De redactie van dit boek is gedaan door Jef v.d. Hurk. Ik heb daarin een hoofdstuk over de regelgeving geschreven: "Flexibiliteit en Urennorm, een ingebouwde spanning?". Mijn conclusie: wie wil flexibiliseren moet zich realiseren dat sommige vormen van flexibel onderwijs hoge eisen stellen aan de registratie van de lesactiviteiten om mee te tellen voor de 850-uren norm!
Ċ
Jaap de Mare,
10 okt. 2011 02:48
Comments