thema's‎ > ‎

aan- en afwezigheidsregistratie (AAR)

Graag help ik MBO-instellingen bij het goed inrichten van aan- en afwezigheidsregistratie (ook wel presentieregistratie of verzuimregistratie genoemd).

Ongeveer 30% van de studenten in het MBO is kwalificatieplichtig, en ook de regels t.a.v. de onderwijstijd (de 850-uren norm) stellen eisen aan de administratie van aan- en afwezigheid van studenten. Deze eisen zijn recentelijk aangescherpt, en de minister heeft aangekondigd hier nog scherper op te gaan sturen. Dit stelt veel instellingen voor grote uitdagingen, en het resultaat is vaak dat er een grote administratieve kerstboom wordt opgetuigd, dat er veel geld, tijd en managementaandacht aan wordt besteed, dat allerlei technische oplossingen worden geïmplementeerd – en dat dit allemaal onvoldoende resultaten geeft.

Het kan denk ik vaak veel simpeler; met eenvoudige middelen kan soms al heel wat worden bereikt. En bovendien is het van belang om niet één uniform model te hanteren voor aan- en afwezigheidsregistratie, maar verschillende varianten waaruit , afhankelijk van de structuur van het onderwijs, gekozen kan worden. ‘One size doesn’t fit all’. en het met veel management-power proberen uit te rollen van een standaardaanpak leidt niet tot de gewenste resultaten.

Over dit onderwerp heb ik samen met Martijn Pittens, in opdracht van Kennisnet, een rapport geschreven waarin een brede inventarisatie wordt gemaakt van de belangrijkste aspecten (is in april 2010 verschenen). Verder kan hier ook de presentatie worden gedownload die ik over dit onderwerp heb gegeven op de CvI-conferentie in Veldhoven in april 2010. In juni 2010 is in de Profiel een artikel van mij verschenen over dit onderwerp. 

Sinds medio 2010 help ik Leeuwenborgh Opleidingen met de invoering van digitale AAR als projectleider.

Comments