waarom de mare consulting

 

De eisen die aan onderwijsinstellingen worden gesteld zullen de komende jaren alleen maar toenemen terwijl de financiële speelruimte kleiner wordt. Bij deze uitdagingen kan een adequate ICT-ondersteuning een sleutelrol spelen. Zeker in het funderend onderwijs (PO en VO) kan daarbij nog een inhaalslag worden gerealiseerd.

 

Om deze ICT-ondersteuning te kunnen realiseren moeten veel zaken ‘op hun plek’ vallen: er moet een realistische en haalbare ambitie zijn, er moet momentum worden gegenereerd, verantwoordelijkheden moeten goed worden belegd, er moet draagvlak worden gecreëerd, er moeten projecten worden gedefinieerd met de juiste scope, de juiste technologiekeuzes moeten worden gemaakt, et cetera.

 

Ik heb met veel van deze bijltjes gehakt en denk veel verschillende organisaties te kunnen helpen om ICT écht het onderwijs goed te laten ondersteunen.

 

Mag ik u uitnodigen om met mij in gesprek te gaan? Mail naar jaap@demareconsulting.nl.